Tudalen 1: Os dywedwch chi wrthym, byddwn yn gallu wella

A fyddech cystal â dweud wrthym sut mae technoleg ddigidol yn cael ei defnyddio i'ch cynorthwyo i ddysgu? Rydym yn awyddus i ddeall eich anghenion a'ch profiadau fel y gallwn wella pethau i'n dysgwyr. Mae tua 20 cwestiwn ac ni ddylai gymryd mwy na 10 munud i'w gwblhau.

Mae'r holl gwestiynau yn ddewisol, ond a fyddech cystal â'n helpu i wella wrth ateb cymaint ag y gallwch? Bydd eich atebion yn cael eu cyflwyno pan gliciwch GORFFEN ar y dudalen olaf.

Wrth gyfeirio at “technoleg ddigidol,” golygwn galedwedd, meddalwedd, apiau, adnoddau ar-lein a gwefannau. Cliciwch NESAF i ddechrau.

JISC LOGO